Werk aan het park

29 jun 2014 | Archief 2014

De vereniging ontving onderstaande brief, over alle werkzaamheden die op dit moment in en om het park gebeuren.
Belangrijk daarbij is de onverwachte vondst van vervuilde grond.

Geachte heer/mevrouw,

Graag informeren wij u over geplande werkzaamheden en activiteiten in het Beatrixpark voor de komende weken.

Sanering verontreinigde grond in Zuidoosthoek Beatrixpark
Er is verontreinigde grond aangetroffen bij graafwerkzaamheden bij het bruggetje in de zuidoosthoek van het Beatrixpark. Hier wordt in opdracht van Nuon gegraven om nieuwe stadsverwarmingsleidingen aan te leggen. De vervuilde grond is binnen de hekken aangetroffen en afgeschermd. De grond wordt op korte termijn afgevoerd. Op de hekken rond de opgegraven grond zijn waarschuwingsborden geplaatst.

De vondst van vervuilde grond is tegen eerdere verwachtingen in. Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden is een bodemonderzoek uitgevoerd waaruit geen vervuiling bleek.

Voor informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de omgevingscoördinator Dienst Zuidas: Dhr. Jeroen van der Linden, telefoon: 06-12345105 of e-mail: jln@zuidas.nl

Damwanden trekken gebouwen Stibbe en AkzoNobel
De constructiewerkzaamheden van de kelder onder het toekomstige gebouw ‘Stibbe’ zijn inmiddels zo ver gevorderd dat de stalen damwanden weer uit de grond kunnen worden gehaald. Deze werkzaamheden starten in de week van 30 juni 2014 en zal naar verwachting circa vier weken duren. Het trekken van damwanden levert geluidshinder op.

Gedurende de bouwvakantie zal de uitvoering van het werk aan de kantoorgebouwen doorgaan. De werkzaamheden aan het gebouw van AkzoNobel verlopen voorspoedig: het hoogste punt wordt in het vierde kwartaal van dit jaar bereikt.

Voor vragen of opmerkingen over de bouw en bouwplaats binnen de bouwhekken kunt u contact opnemen met Dura Vermeer, de heer J.R. van Dompseler, via het e-mailadres beethoven@duravermeer.nl

Zuidelijke vijver weer toegankelijk
Het watergraven bij de zuidelijke vijver is afgerond. Bezoekers kunnen via een pontonbrug weer om de zuidelijke vijverpartij heen lopen. Op de bijgevoegde kaart staat de wandelroute aangegeven.

looproute juli 2014