Najaars nieuws

3 dec 2020 | Vereniging- bestuur

1. Een dezer dagen valt de papieren Nieuwsbrief weer bij alle 1023 leden op de mat.
Voor wie hem liever digitaal leest, of wil doorsturen, hierbij een link naar de pdf: NB najaar 2020
Bij de Nieuwsbrief is als bijlage het beleidsplan 2020-2025 gevoegd: 2020-2025 beleidsplan

nieuwsbrief klaarmaken voor verzending

Verder nieuws:

2. Conservatorium Dependance: Er komt meer duidelijkheid over de plannen met het Convict en de kapel, en de bomenkap, meldt de Zuidas: Om de buitenruimte van Kapel & Convict geschikt te maken voor de nieuwe bewoner, het Conservatorium van Amsterdam, moeten 15 bomen met een beperkte toekomstverwachting gekapt worden. Er komen er 26 voor terug. Meer info en ontwerptekeningen: Nieuwsbrief zuidas november 2020
Ook van de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam kregen we een update over hun plannen in het Beatrixpark: Conservatorium in Beatrixpark

3. We kregen bericht van NS/Prorail over station Zuid:
In het begin van dit jaar hebben wij u geïnformeerd over de toekomstige uitbreiding van station Amsterdam Zuid. Inmiddels hebben we belangrijke stappen gezet om uiteindelijk te komen tot een definitief besluit over het ontwerp, de planning en de bouwwerkzaamheden. Met deze bijgaande brief willen we u hiervan op de hoogte brengen. Informatiebrief station Amsterdam Zuid Ook hebben we een tekening bijgevoegd van hoe het station er op termijn uit gaat zien. Wanneer u hier vragen of opmerkingen over hebt, kunt u deze sturen naar de mailbox van communicatie.randstad.noord@prorail.nl Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

4. Lastig:het slot van de deur van het gebouwtje bij de kinderspeelplaats is defect. Daarom kunnen wij nu niet naar binnen om ons gereedschap te pakken, waarmee we de Japanse Duizendknoop aanvallen. We hopen dat het slot snel gemaakt is.

5. De Artsenijhof is géén pluktuin. Het is helemaal in op dit moment: wildplukken in de stad. Helaas betekent dat, dat er ook mensen zijn die denken dat ze zomaar planten uit de Artsenijhof kunnen meenemen. Of de boel kapotmaken om zaden of vruchten te plukken. Dit tot groot verdriet van de vrijwilligers die hun planten vaak al jarenlang koesteren. En we blijven maar nieuwe  kopen om aan te vullen, als dat mogelijk is. Ziet u iemand dit doen, wilt u ze er dan op aanspreken? Ook in hun eigen belang: het merendeel van de planten in deze medische tuin is min of meer giftig.

6. Het bericht met de laatste info over juridische zaken is bijgewerkt met nieuws over de vergunning om boten in de Boerewetering aan te meren.

7. De IVN-rondleidingen zijn tot nader order geannuleerd.

7. In de Nieuwsbrief staat een stukje over de afgesloten brug. We kregen bericht dat die in het eerste kwartaal van 2021 opgeknapt gaat worden. Tot die tijd moet u dus nog even omlopen (via de verwarrende gele borden):