bomenkap 2008

november 23, 2008
Geen reacties

Voorzieningenrechter staat kap bomen Beatrixpark toe De vereniging, de Bomenstichting en de Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg hebben tevergeefs getracht de kapplannen voor 226 bomen in het Beatrixpark tegen te houden. Bij de rechtbank waren verzoeken om voorlopige voorziening ingediend om te voorkomen dat de bomen hangende de bezwaarprocedure tegen de kapvergunning zouden worden gekapt. De voorzieningenrechter heeft.. lees meer →

muziekfestival

augustus 23, 2008
Geen reacties

Muziekfestival 10 augustus 2008 Op zondag 10 augustus 2008 vond in het park weer een muziekfestival plaats. Lees meer op www.festivalbeatrixpark.nl. lees meer →

Platform21 = Checking Reality

augustus 23, 2008
Geen reacties

Deze billboards van Esther Tielemans maken deel uit van het project Platform21 = Checking Reality, dat van 11 mei tot 27 augustus 2008 in het park plaatsvond. Meer informatie: Project GPS Data Cloud van Jeremy Wood (parkbankjes). Op 12 juni besteedde NOS Headlines aandacht aan het project GPS Drawing. Earthly Whispers, een geluidswerk onder de.. lees meer →

Kabels- en leidingenonderzoek

augustus 23, 2008
Geen reacties

Op 11 augustus 2008 zijn in opdracht van de gemeente proefsleuven gegraven in het Beatrixpark ten behoeve van een te bouwen kabels- en leidingenbrug over de A10. Alles wordt weer hersteld en ingezaaid. Er heeft ook een inmeting plaatsgevonden in verband met de positionering van de brug. Deze zogenaamde Oostelijke Kruising (voorontwerp) moet functioneel zijn.. lees meer →

rechtszaak landjepik ’gewonnen’.

augustus 23, 2008
Geen reacties

Stadsdeel Zuideramstel wint zaak landjepik bij rechtbank De rechtbank Amsterdam heeft de eigenaar van een pand aan de Diepenbrockstraat veroordeeld tot teruggave van het deel van het park dat in 1999 door hem in bezit was genomen. Het vonnis is op 6 augustus 2008 gewezen. Verwijdering van het hek- en metselwerk moet binnen twee maanden.. lees meer →

Kastanjering hersteld

december 4, 2000
Geen reacties

Op maandag 4 december 2000 is een begin gemaakt met het terugplanten van kastanjes in de binnenring van de zgn. “kloostergang”. De bomen die hier stonden gingen verloren bij de storm van januari 1990. Op 4 december is 1 boom geplant. In januari 2001 zijn de andere 18 bomen geplant. Zie over het herstel van de kastanjering.. lees meer →