Geen erotisch centrum in Amsterdam Zuid

26 mrt 2023 | Nieuwste Berichten

Update 26 maart:
Bestuursleden van de Vrienden hebben zich aangemeld voor de verschillende inspraak en voorlichtingsbijeenkomsten. We hebben bijgaande brief naar het stadsdeelbestuur verstuurd:
Brief aan Cie AZ 25 maart 2023
Wilt u zelf actie nemen?
– 28 maart: bijeenkomst in de rai met Burgemeester Halsema, aanmelden is nodig
– 30 maart, vergadering commissie Algemene Zaken van de Gemeenteraad. U zou uw standpunt kunnen mailen naar: mailboxazvoorburgers.nl
– 3 april bijeenkomst Stadsdeelcommissie en Stadsdeelbestuur waar iedereen hun zorgen kan uiten en welke input ze gebruiken voor hun advies. Aanmelden is nodig.

Update 23 maart:
Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft de volledige aandacht voor deze bedreiging en houdt alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Wij staan achter de inhoud van uitstekende bijgaande brief van de Bewonersverening ‘De Miranda-buurt’. (klik hier voor de brief:  Bewonersvereniging De Miranda-buurt – geen Sexcentrum in Zuid)
De bezoekers die het beoogde Eroscentrum aantrekt zullen ook in het Beatrixpark terechtkomen. We vrezen voor de overlast van de dronken, blowende en luidruchtige groepen, die men uit het centrum van de stad wil weren. Het gevolg is dat het Beatrixpark niet meer veilig is voor wie zich daar dan bevindt: spelende kinderen, buurtbewoners die er ontspannen, wandelen, sporten of picknicken en alle mensen die er doorheen fietsen. Immers, zowel het Amstelpark als Zorgvlied kunnen – indien noodzakelijk –  worden afgesloten. Het Beatrixpark kan dat niet en er vindt nu al nauwelijks handhaving plaats. Bovendien wordt het park afgelopen jaren veel intensiever gebruikt door woningbouw in de omgeving en dit zal alleen maar verder toenemen. 
We hebben ons aangesloten bij een groep belanghebbende organisaties en bewoners, die samenwerken om een des te duidelijker stem te laten horen. Daarvoor is ook net een nieuwe site opgericht :  www.geensekscentrum.nl
Een van de eerste dingen die nu zal gebeuren is het overleg met de burgemeester op 28 maart.

Update: op 7 maart vond er een bewonersbijeenkomst plaats in de RAI, waar veel belangstelling voor was. Alle insprekers wisten in goed beargumenteerde bewoordingen uit te leggen waarom dit een slecht idee is. Wij hebben namens de Vrienden nu nog niet ingesproken, maar er waren genoeg mensen die aandacht vroegen voor de twee familieparken; de groene functie van dit gebied, de nu al slechte handhaving op dit moment, de doorgaande fietsroutes die langs de geplande locatie loopt en alle scholieren die in dit gebied naar school gaan. Dat je in een park waar kinderspeelplaatsen zijn geen uitwaaierende effecten van een giga-bordeel wilt hebben, is duidelijk aan bod gekomen.
We zien dat nu de media volop aandacht hebben voor dit onderwerp; we hopen dat na de EMA ook andere grote invloedrijke bedrijven (en de RAI?) hun mening bekend maken.

 

bericht eind februari:
De Gemeente Amsterdam wil een nieuw “Erotisch Centrum”  bouwen, waarbij een van de twee mogelijke locaties is bij de RAI. Megaslecht nieuws dus.

Petities gestart: “Dit betekent een enorme toename van fout toerisme en criminaliteit in de buurt, 800 extra autoritjes en bezette parkeerplaatsen van schuinsmarcheerders. De problematiek van de Wallen wordt zo naar onze kinderrijke buurt verplaatst. Onze wijk staat vol basis- en middelbare scholen, heeft gemoedelijke buurthoreca en een fijne, veilige woonsfeer. Voor hoe lang? In alle sekswerkergebieden neemt criminaliteit sterk toe. Dat mag echt niet gebeuren. Tekent u dus ook de petitie? kijk op: Petities.nl
Wat dit voor het Beatrixpark zou betekenen, daar moeten we niet aan denken.

Een van de Vrienden stuurde ons een brief met perfecte argumentatie waarom dit een onzalig plan is. Met zijn toestemming geven wij die hier weer. Mocht er nog een ronde komen met inspraak-mogelijkheid voor burgers en belanghebbende, dan zullen wij hier dankbaar gebruik van maken:
(link naar de pdf: )EROS in ZUID

EROTISCH CENTRUM in ZUID

Niet prostitutie zelf, maar het laagwaardig, overlast gevend massatoerisme dat het aantrekt  is het probleem dat opgelost moet worden. Het te idealistisch beeld van betaalde seks en het Erotisch Centrum dat de burgemeester in haar brief aan de raad van 14/2 (weer) schetst zal dat niet doen. Volgens de burgemeester “moet het EC een plek zijn waar seksualiteit, erotiek, diversiteit en inclusiviteit wordt verwelkomd en gevierd. Een breed en hoogwaardig EC waarin erotiek en seksualiteit op een positieve wijze wordt belicht en de verbinding met de cultuur-sector wordt gelegd”. Kreten die doen denken aan reclame voor het Playboy Mansion van Hugh Hefner in Los Angeles of wellicht aan ons Amsterdamse bordeel Yab Yum. Beide superbordelen bestaan niet meer en ook het ideaal erotisch droombeeld van de burgemeester bestaat nergens.

Op zoek naar een locatie voor zoveel moois hanteert de gemeente criteria alsof het EC de meest aantrekkelijke  activiteit is die de stad zich kan wensen. De hoogste eisen worden gesteld: de locatie moet prima bereikbaar en veilig zijn en in een weerbare buurt liggen. En zo vindt je dan ook de (tot heden) beste bereikbare, veilige, weerbare, fijne en daarom dure buurt: Amsterdam Zuid. Alsof betaalde seks net zo belangrijk is voor Amsterdam om aan te trekken als bijvoorbeeld het European Medicines Agency, dat we net uit London naar Amsterdam lokten. Met dezelfde hoogste criteria kreeg het EMA dezelfde beste locatie: De Zuidas en omgeving. Je zou kunnen zeggen dat daar niks mis mee is, zo verdeel je de pijn een beetje en dragen de sterke schouders ook wat lasten mee. Maar er zijn tenminste vier problemen die over het hoofd gezien worden, nog los  van de vraag of het een gemeentetaak is om zo’n private super sexclub zo te stimuleren:

  1. Betaalde seks is helemaal niet de meest aantrekkelijke (economische/sociale) activiteit voor  de stad. Prostitutie berust op  machtsverschil en leidt tot uitbuiting. Het is een onvermijdelijk kwaad, dat gedoogd wordt. Zoekcriteria voor een locatie moeten die realiteit weerspiegelen.
  2. Gebruikte criteria en daarom de uitkomst sluiten helemaal niet aan de wensen van het over-grote deel van de (mannelijke) Discreet, anoniem, in duisternis, zoeken die een plek (mag afgelegen) om hun klassieke seksuele wensen betaalbaar te bevredigen. Stiekem. Geen licht, camera’s, poortjes, uitzonderingen, feest, viering, laat staan cultuur en educatie.
  3. Maar mocht dat Erotisch Centrum toch de dromen vervullen van diverse, inclusieve LHBTIQ+ gerichten dan zal het een wereldattractie zijn, die enorme optochten kijkers zal aantrekken.
  4. De beste locaties die Amsterdam kan bieden voor nieuwe hoogwaardige woningen, kantoren, musea en andere zeer gewenste maatschappelijke activiteiten worden zo geblokkeerd. De daar al bestaande activiteiten worden minder veilig, aantrekkelijk, succesvol en minder waard.

De keuze voor een locatie van een Erotische Centrum in Amsterdam Zuid is fout, omdat de zoek criteria fout zijn. De (maatschappelijke/economische) prijs is te hoog. Goed gehandhaafd beleid in de huidige prostitutie gebieden of verplaatsing naar een beter passende locatie is veel goedkoper.