Bewonersbrief februari 2016

februari 27, 2016
Geen reacties

Bijgaand de bewonersbrief die Zuidas heeft verspreid over de nieuwe ontwikkelingen in het zuidelijke deel van het park: Nieuwsbrief Beatrixpark februari 2016   lees meer →

Beplantingsoverzicht “Beethoven”

januari 31, 2016
Geen reacties

Voor de liefhebbers: hierbij het complete beplantingsoverzicht van de nieuwe planten in het gebied Beethoven, grenzend aan het Beatrixpark. We zullen het met foto’s gaan bijhouden! beethoven herplant 2015:2016 lees meer →

Visie Zuidas

januari 18, 2016
Geen reacties

Sinds vrijdag 14 januari 2016 ligt de visie Zuidas ter inzage. De visie is te lezen op deze pagina: http://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidas-ontwikkelt/visie-zuidas/ Deadline voor inspraak is 26 februari. Op 1 februari is er een informatiebijeenkomst aangekondigd. Staat ook op bovenstaande pagina inclusief waar u zich kunt aanmelden. lees meer →

Agenda Groen

juli 5, 2015
Geen reacties

Bijgevoegd een brief van Abdeluheb Choho, wethouder Openbare Ruimte en Groen, van 30 juni 2015, als reactie op de adviezen voor de Agenda Groen die diversen instellingen, verenigingen en initiatieven hebben gegeven. Ook het bestuur heeft hieraan bijgedragen. In de brief wordt verwezen naar enkele bijlagen, die tevens aan dit bericht zijn toegevoegd. Brief Agenda Groen Agenda.. lees meer →

Agenda Groen, en de parken in Amsterdam

mei 12, 2015
Geen reacties

Op initiatief van wethouder Choho is op dit moment een discussie gaande over de Agenda Groen voor Amsterdam. De parken die verenigd zijn in het Parkenoverleg worden daarbij om hun mening gevraagd. Bijgaand kunt u inzien: de Agenda Groen van de stad Amsterdam : Concept Agenda Groen 2015 (bestand van 1MB) en de brief aan de deelnemers.. lees meer →

Brochure Noordzone Zuidas

mei 23, 2014
Geen reacties

In bijgaande brochure, die in mei 2014 huis aan huis verspreid zal worden, worden de ontwikkelingen van de noordzijde van de Zuidas toegelicht. Brochure Noordzone Zuidas   lees meer →

Bomenbeleid en bomenverordening

november 21, 2013
Geen reacties

Stadsdeel Zuid heeft een eigen versie ontworpen van de stads-bomenverordening. Niet iedereen is het daarmee eens: door andere normen kan er in Zuid makkelijke gekapt worden dan elders. Klik hier voor: 1. Zienswijze/ inspraak door de Vrienden ; 2. de inspraak-reactie van de Commissie Ruimtelijke Ordening, en 3. de inspraak van de Bomenstichting. lees meer →

Herinrichting en fietspaden

augustus 23, 2013
Geen reacties

Beste Vrienden van het Beatrixpark Het is een tijdje stil geweest, maar ook voor ons begint bijvoorbeeld de vergaderperiode weer…tijd dus om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen. (augustus 2013) Voor uw informatie onderstaand: een pdf met een tekening betreffende de tijdelijke omlegging van het fietspad Beethovenstraat/Prinses Irenestraat (bijlage) een link naar de agenda en.. lees meer →