De Leeuwen zijn terug!

juli 11, 2018
Geen reacties

De ingang bij de RAI is prachtig opgeknapt. En zoals beloofd: de twee leeuwen zijn terug, op een mooie stevige sokkel. Bedankt, stadsdeel en Zuidas! https://zuidas.nl/blog/2018/leeuwen-terug-in-het-beatrixpark/ In het Parool stond ook een stukje hierover: Parool Leeuwen lees meer →

Park beschreven in KNNV-blad

mei 22, 2018
Geen reacties

In “Blaadje”, het blad van de Vereniging van veldbiologen, is het aardige stuk van Elly Schouten opgenomen over Oscar Wilde in het Beatrixpark. We plaatsten dit ook al eens in onze eigen Nieuwsbrief.  BLAADJE 18-02 definitief.pdf lees meer →

Kadernota Beatrixpark

mei 14, 2018
Geen reacties

Wij ontvingen van de Gemeente Amsterdam de definitieve versie van de Kadernota Beatrixpark. Het bestuur van de vereniging zal deze bespreken en de ontwikkelingen bijhouden. Voor de tekst: klik hier Kadernota Beatrixpark 2017 site   (voordat u print: het zijn 22 pagina’s in kleur) lees meer →

Nieuwsbrief Voorjaar 2018

april 22, 2018
Geen reacties

Een van deze dagen is bij u de nieuwe Nieuwsbrief op de mat gevallen. Voor wie hem graag digitaal leest: hier is een pdf bestand. In de nieuwsbrief wordt de Algemene Leden Vergadering aangekondigd: die is op 22 mei. De stukken voor die vergadering staan in de nieuwsbrief, behalve het concept voor de nieuwe statuten… lees meer →

De ZuidAs en bomenkap

maart 1, 2018
Geen reacties

De Zuidas is behoorlijk aangevallen op de plannen voor de bomenkap, met daarnaast de belofte van vergroening van de Zuidas. In bijgaand artikel geven ze uitleg. (nb. opname van dit artikel zegt niets over de mening van de vereniging hierover): https://zuidas.nl/blog/2018/bomen-kappen-en-toch-groener-maken-hoe-dan/     lees meer →

Vervolg Beethoven-fase 2

februari 19, 2018
Geen reacties

Afgelopen week vond de besluitvorming plaats bij de Amsterdamse gemeenteraad over het bestemmingsplan voor het gebied tussen AkzoNobel en As. Op initiatief van een betrokken bewoner (dhr Den Blanken)  hebben vele burgers en verenigingen nogmaals een beroep gedaan op de politiek om zorgvuldiger om te gaan met het weinige groen dat er op de Zuidas.. lees meer →

Rosenthalbank vernieuwd

februari 5, 2018
Geen reacties

Ooit is via een legaat voor de boom bij de ingang van de Dopperkade een mooie ronde bank geschonken aan het Beatrixpark: de Rosenthalbank. Maar die was de laatste jaren erg in verval geraakt. Het heeft een tijd geduurd, voordat een en ander geregeld was, maar nu heeft het stadsdeel dan toch gezorgd voor een.. lees meer →

nieuwe excursies in het park

februari 5, 2018
Geen reacties

Naast de bomen- en artsenijhofwandelingen van het IVN zijn er nu ook excursies die meer het 80-jarige Beatrixpark zelf als onderwerp hebben. Op 26 maart, 29 maart en 6 april, van 14-15 uur. Lees voor meer informatie het artikel in de wijkkrant: excursie park HvdW   lees meer →

Beethoven fase 2 : raadsadres

januari 29, 2018
Geen reacties

Enkele verontruste bewoners en belanghebbenden hebben het initiatief genomen om een raadsadres in te dienen tegen de bebouwing van “kavel 2” in het bestemmingsplan van Beethoven 2. Dat is het gebied tussen AkzoNobel/Stibbe en As. Op hun verzoek heeft de vereniging het raadsadres mede-ondertekend. Voor de tekst: Beet 2 raadsadres lees meer →

Altaar? Wie weet wat dit is?

januari 22, 2018
Geen reacties

Bij de eendenvijver, in het gras van de bloemenweide, is de laatste tijd door iemand iets gebouwd/ neergezet dat op een altaar lijkt. Met stenen, plantjes, schelpen, maar ook bedorven eten zoals viskoppen. Er lijkt ook iets te zijn begraven. Weet u wat dit is, of van wie? Het zal verwijderd worden, en dan is.. lees meer →